PRAVILA NAGRADNE IGRE - POSTANI PEACH BOOTY PLAN BEJBA

PRAVILA NAGRADNE IGRE - POSTANI PEACH BOOTY PLAN BEJBA


(v nadaljevanju: pravila)

 

 1. ORGANIZATOR NAGRADNE IGRE

Organizator in izvajalec nagradne igre je Peach Booty Plan d. o. o., Vojkova cesta 63, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).

 

 1. POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Udeleženci nagradne igre ta pravila sodelovanja sprejmejo in so jih dolžni upoštevati. V kolikor se želi k sodelovanju v nagradni igri prijaviti oseba, mlajša od 16 let, mora prijavo za sodelovanje v njenem imenu podati zakoniti zastopnik (starš ali skrbnik), s čimer se šteje, da se zakoniti zastopnik strinja s sodelovanjem mladoletne osebe v nagradni igri in s predmetnimi pravili te nagradne igre ter s pogoji poslovanja podjetja. V kolikor mladoletna oseba poda prijavo sama (lažno izkazuje starost nad 18 let), organizator ne odgovarjata za posledice sodelovanja. V primeru, da zakoniti zastopnik ne ravna na način, kot je predviden v prejšnjem odstavku, mladoletna oseba ni upravičena do prejema nagrade in se izbor ponovi.

 

 1. TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra poteka od 16. 03. 2021 do vključno 30. 06. 2021 do 23:00. Žrebanje treh zmagovalcev bo izvedeno v ponedeljek, 05.07.2021. V žrebu bodo upoštevani vsi, ki so sodelovali od dne 16.03.2021 do vključno dne 30.06.2021. 

Vsi zmagovalci bodo razlašeni 05.07.2021, na spletnem mestu https://peachbootyplan.com/pages/pbp-content ter na Facebook skupini.

 

 1. NAMEN NAGRADNE IGRE

Namen nagradne igre je promocija organizatorja in njegove blagovne znamke Peach Booty Plan d. o. o.

 

 1. POTEK NAGRADNE IGRE IN ŽREBANJE NAGRAJENCEV

V nagradni igri sodeluje vsak, ki v času trajanja nagradne igre v spletni obrazec na spletnem mestu https://peachbootyplan.com/pages/pbp-content zapiše svojo zgodbo oziroma misel ter priloži ustrezno fotografijo ali video. Če sodelujoči neustrezno izpolni obrazec (npr. ne priloži ustrezne slike), je avtomatsko izključen iz žreba. Za ustrezne slike oziroma videoposnetke se štejejo vse opisane na spletni strani kjer se nahaja obrazec. Izbor nagrajencev se opravi z naključnim žrebom. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. V kolikor sodelujoči izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v nagradni igri, imajo enake možnosti dobiti nagrado. Stroške sodelovanja nosijo udeleženci nagradne igre. S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da uporabnik sprejema splošne pogoje podjetja, ki so objavljeni na spletnem mestu. Do njih lahko dostopate tukaj. V kolikor se sodelujoči ne strinja s katerimkoli členom splošnih pogojev, je avtomatsko izključen iz žreba. Prosimo preberite splošne pogoje. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitve in spremembe pogojev nagradne igre ter se zavezuje, da bo vse spremembe objavil na Facebook in/ali Instagram strain.

 

 1. NAGRADE

V nagradnem skladu so boni za spletno trgovino Peach Booty Plan. En krat bon za 100€ (sto evrov); en krat bon za 50€ (petdeset evrov); en krat bon za 25€ (petindvajset evrov). V žrebu se izbere 3(tri) nagrajence. Prvi nagrajenec prejme bon za 100€, drugi za 50€, tretji za 25€. Žreb se opravi en krat. Ko se nagradni sklad izprazni, nagrade več niso na voljo. Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado. Prenos nagrad na tretjo osebo ni možen. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili nagradne igre. Nagrada je odposlana v roku 30 dneh od prejema podatkov za dostavo nagrade s strani nagrajenca.

 

 1. PREVZEM NAGRAD

Nagrajenec je udeleženec žrebanja, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • je v času trajanja nagradne igre pravilno sodeloval na način opisan v 5. točki,
 • je bil izbran v skladu s temi pravili,
 • je podal svoj naslov ali e-naslov, da se mu nagrada lahko pošlje.

V primeru, da se nagrajenec v roku 5 dni od prejema obvestila o nagradi ne kontaktira podjetja, se šteje, da se nagradi izrecno odpoveduje. V tem primeru se žrebanje ponovi. Organizator nagradne igre ne prevzema nobenih drugih stroškov razen tistih, ki so opredeljeni v pogojih te nagradne igre.

 

 1. ODGOVORNOSTI IN PRAVICE

Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

 • nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja/storitev pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
 • kakršnekoli neželene posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi koriščenja nagrade,
 • kakršnekoli neželene posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

 

 1.  OBDELAVA IN VARSTVO PODATKOV

Osebe, se z sodelovanjem v nagradni igri (izpolnjenim obrazcem na spletnem mestu) strinjajo s pogoji poslovanja podjetja ter z vsemi členi pravil nagradne igre. Kako podjetje hrani in obdeluje podatke, ki jih pridobi od sodelujočih je opisano v Pogojih poslovanja podjatja. Do njih lahko dostopate tukaj. Če sodelujoči v nagradni igri ne želi, da se njegovi osebni podatki hranijo na način, kot je naveden v pogojih poslovanja, v nagradni igri ne more sodelovati. Kadarkoli lahko sodelujoči podjetje kontaktira na e-naslov info@peachbootyplan.com

 

 1. KONČNE DOLOČBE

Pravila te nagradne igre so na voljo na spletnem mestu Peach Booty Plan. Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni z njimi in se zavezujejo, da jih bodo upoštevali. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal.

 

Objavljeno, 15. 03. 2021