Politika zasebnosti2 – Peach Booty Plan Slovenia

Politika zasebnosti2


IZJAVA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

V spletni trgovini Peach Booty Plan se zavedamo, da je pravica do zasebnosti ena izmed najpomembnejših človekovih pravic, zato z osebnimi podatki naših strank vselej ravnamo pazljivo, odgovorno ter skladno z veljavno zakonodajo. Dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim zaposlenim in pogodbenim obdelovalcem, v obsegu in z namenom, ki je nujno potreben za nemoteno izvajanje delovnih procesov, zagotavljanje storitev spletne strani in trgovine ter za izpolnjevanje pravic in obveznosti iz sklenjenih pogodbenih razmerij s strankami.

V nadaljevanju so povzete vse informacije v zvezi z vašimi osebnimi podatki, ki jih zbiramo na naši spletni strani.

Identiteta in kontaktni podatki upravljavca

Peach Booty Plan d.o.o. 

Vojkova ulica 63

1000 Ljubljana

Slovenija

Davčna številka: SI 70826013

Matična številka: 8583625000

Telefon: 041 234 656

Email: info@peachbootyplan.com

Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov (DPO)

nik@peachbootyplan.com

Nameni, za katere se osebni podatki obdelujejo in pravna podlaga za njihovo obdelavo

 

(a) Obisk spletne strani

Kaj: Ob vsakem obisku spletne strani se na spletnem strežniku avtomatsko shranjuje dnevniške datoteke spletnega strežnika (npr. IP številka - številka, ki identificira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu). Svetovni splet deluje tako, da se na spletnem strežniku, kjer gostuje spletna stran, beležijo določeni podatki o obisku spletnih strani, kot so IP številka, verzija brskalnika, čas obiska in podobno. Upravljalec Peach Booty Plan tako zbranih podatkov ne obdeluje posebej in jih ne povezuje z drugimi podatki.

Zakaj: Namen teh postopkov je zagotavljanje varnosti omrežja in informacij, torej omogočiti zaznavanje in preprečevanje neavtoriziranih dostopov, ki lahko ogrozijo dostopnost, celovitost in zaupnost shranjenih ali prenesenih osebnih podatkov ter varnost s tem povezanih storitev, ki so dostopne prek teh omrežij in sistemov.

Pravna podlaga: Zgoraj navedene osebne podatke upravljalec Peach Booty Plan zbira na podlagi privolitve posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo (na podlagi določbe točke (a) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov). Ob vstopu na spletno stran posameznik s klikom na gumb »V redu« potrdi, da je seznanjen s tem, da spletno mesto uporablja piškotke ter da se z uporabo le-teh strinja.

Koliko časa: Podatki se hranijo toliko časa, kot je potrebno za dosego namena, za katerega so se zbirali, vendar največ 180 dni od obiska spletne strani dalje.

 

(b) Naročanje na e-novice 

Kaj: Pri naročanju na spletne novice upravljalec Peach Booty Plan poleg vaše IP številke obdeluje vaš naslov elektronske pošte (e-naslov), ki ga vpišete v spletni obrazec ter datum in čas prijave. 

Zakaj: Upravljalec Peach Booty Plan te podatke obdeluje izključno za namene obveščanja o aktualni ponudbi, novostih, akcijah in podobno. 

Koliko časa: Podatki o vaši elektronski pošti se shranjujejo, dokler se od storitve obveščanja po e-pošti ne odjavite. Od prejemanja e-novic se lahko odjavite kadarkoli in sicer tako, da v prejetem elektronskem sporočilu kliknete na označeno povezavo.

Pravna podlaga: Zgoraj navedene osebne podatke upravljalec Peach Booty Plan zbira na podlagi privolitve posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo (na podlagi določbe točke (a) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov). Ob izpolnjevanju obrazca za prijavo na spletne novice označite, da soglašate, da Informacijski pooblaščenec vaš naslov elektronske pošte uporablja za namene obveščanja o novostih za izbrano področje ter da ste seznanjeni s tem, da se lahko iz sistema sporočil kadarkoli izpišete, in sicer tako, da v prejetem elektronskem sporočilu kliknete na označeno povezavo »odjavi se od prejemanja novic«.

Če ne boste označili, da z navedenim soglašate upravljalec Peach Booty Plan ne bo pošiljal obvestil na vaš elektronski naslov, niti ne bo zbiral ali obdeloval vašega naslova elektronske pošte. Upravljalec Peach Booty Plan namreč za prijavo na novice uporablja sistem predhodne odobritve uporabe e-naslova (t. i. opt-in), kar pomeni, da pošilja elektronsko pošto zgolj osebam, ki izrecno soglašajo, da želijo prejemati elektronska obvestila. 

 

(c) Naročilo v spletni trgovini

Kaj: Ob naročilu v spletni trgovini upravljalec Peach Booty plan obdeluje naslednje osebne podatke: Ime in priimek, naslov za dostavo in kontaktna telefonska številka.

Zakaj: Upravljalec Peach Booty Plan te podatke obdeluje izključno za namene sklepanja in izpolnjevanja pogodbe, sklenjene na daljavo, to je za pošiljanje izdelkov, naročenih preko spletne trgovine upravljalca. V kolikor označite polje »Obveščajte me o novostih in ekskluzivnih ponudbah«, bo upravljalec vaš elektronski naslov uporabljal tudi za obveščanje o novostih in ekskluzivnih ponudbah, pri čemer bo iz prejetih elektronskih sporočil razvidno, da ga je poslal upravljalec Peach Booty Plan.

Koliko časa: Dokler naročilo ni dokončno izvedeno.

Pravna podlaga: Zgoraj navedene osebne podatke upravljalec Peach Booty Plan zbira na podlagi privolitve posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo (na podlagi določbe točke (a) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov).

Uporabniki osebnih podatkov

 

Osebni podatki se posredujejo sledečim pogodbenim obdelovalcem podatkov:

-        JK digital marketing, Jure Knehtl s.p. (marketing)

-        IMDEA realizacija idej d.o.o. (računovodstvo)

-        MINTPOS, programska oprema, d.o.o. (blagajna)

-        Dejavnosti za poslovanje, Maša Osredkar s.p.

-        Facebook pixel

 

Prenos osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo

Osebni podatki se prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije skladno s splošnimi pogoji podjetja oziroma platforme Facebook pixel.

 

Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja

Navedeno zgoraj po posameznih kategorijah osebnih podatkov.

Obstoj pravice, da se od upravljavca zahtevajo dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov

 

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadar koli zahteva potrditev, ali Peach Booty Plan obdeluje njegove osebne podatke, in seznanitev s temi osebnimi podatki, ima pravico, da te osebne podatke prejme, in pravico, da jih posreduje drugemu upravljavcu.

Posameznik iz prejšnjega odstavka lahko zahteva omejitev obdelave osebnih podatkov, ugovarja obdelavi osebnih podatkov in avtomatiziranemu sprejemanju posameznih odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, prekliče dana soglasja za obdelave osebnih podatkov, ki so posredovana na podlagi soglasja, zahteva popravke oz. dopolnitve ali izbris osebnih podatkov. Vse navedene pravice lahko uveljavlja pod pogoji in v obsegu iz 15. do 22. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.

 

Ne glede na uveljavitev pravice do izbrisa iz prejšnjega odstavka, se bodo osebni podatki mogoče obdelovali v okviru morebitnih drugih pravnih podlag, če za obdelavo skladno s 6. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov obstaja druga pravna podlaga v okviru te podlage.

 

Zahtevo za uveljavitev pravic iz prvega odstavka te točke lahko uporabnik izvede s pisno zahtevo, poslano na naslov Peach Booty Plan, Vojkova 63, 1000 Ljubljana s pripisom »za DPO«.

 

Peach Booty Plan bo ob uveljavljanju uporabnikovih pravic glede ugovora obdelave podatkov, preklica soglasja, zahteve po omejitvi obdelave ali izbrisu osebnih podatkov, ki imajo za posledico preprečevanje obveščanja uporabnika, preprečil obveščanje najpozneje v 15 dneh od prejema ugovora oziroma spremembe nastavitev uporabnika. Če je bila kampanja za obveščanje pripravljena pred obdelavo ugovora oziroma spremembe nastavitev, pa obstaja možnost, da bo uporabnik kljub temu prejel še zadnje obvestilo. Uveljavljanje preostalih pravic bo upravljalec zagotavljal v rokih, zahtevanih z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

 

Kadar obdelava temelji na točki (a) člena 6(1) ali točki (a) člena 9(2), obstoj pravice, da se lahko privolitev kadar koli prekliče, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica

Informacije glede podaje preklica privolitve pri naročanju na e-novice so navedene zgoraj.

Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

 

Pritožbo lahko podate pri Informacijskem pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, email: gp.ip@ip-rs.si, telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

Ali je zagotovitev osebnih podatkov statutarna ali pogodbena obveznost ali pa obveznost, ki je potrebna za sklenitev pogodbe ter, ali mora posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če se taki podatki ne zagotovijo

 

Osebni podatki pri obisku spletne strani se prenesejo upravljavcu spletne strani avtomatično ob obisku spletne strani in sicer zaradi delovanja spleta, kot navedeno zgoraj.

Posameznik se lahko prostovoljno odloči, ali se bo prijavil na novice in ali bo s tem upravljalcu Peach Booty Plan posredoval v upravljanje njegov elektronski naslov.

Pri naročilu izdelka v spletni trgovini, mora posameznik upravljalcu Peach Booty Plan zagotoviti sledeče podatke: Ime in priimek, naslov za dostavo in kontaktna telefonska številka. V kolikor posameznik teh osebnih podatkov ne posreduje upravljalcu, naročila izdelkov v spletni trgovini ne more opraviti.

Obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov iz člena 22(1) in (4), ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

Avtomatizirano sprejemanje odločitev ali profiliranje se izvaja.

Sklepno 

Spletna trgovina Peach Booty Plan se zavezuje varovati zaupnost osebnih podatkov uporabnikov spletnega mesta. Zbrane podatke bomo uporabili izključno za namene, za katere jih bodo posredovali uporabniki spletnega mesta in v skladu z veljavno zakonodajo.

Osebnih podatkov in kontaktnih informacij ne bomo uporabljali v druge namene ter jih brez izrecnega dovoljenja uporabnika spletnega mesta ne bomo razkrili tretjim strankam, razen če zakon ne določa drugače. Storili bomo vse, da vaše osebne podatke zaščitimo pred kakršnimi koli kršitvami in zlorabami.

Vaša vprašanja v zvezi z varstvom vaših osebnih podatkov pri uporabi te spletne strani lahko pošljete na info@peachbootyplan.com.

Izjava je bila zadnjič posodobljena julija 2020.